Prefabricerade badrum

Kompletta badrumsmoduler
direkt från fabrik.

Ett byggnadsprojekt är summan av olika enheter och moment som bildar en helhet.
Logiken är självklar: Rätt byggstenar är avgörande för det färdiga resultatet.
Med prefabricerade badrum från Part får du smidigare projektplanering, kortare byggtid,
enklare logistik och mer kostnadseffektiva lösningar utan att ge avkall på kvaliteten.



Fördelar för alla. Vem är du?

Arkitekt

Vi vet att arkitektur inte bara är yta. Att forma miljöer som inspirerar och stödjer de funktioner rummet är avsett för med begränsad budget är en utmaning. Hos Part får du rum för fri design inom ramen för kostnadseffektiva projekt. Upptäck flexibiliteten i prefabricerade badrum.

Byggherre

Med Part får du en avtalspartner för hela produktionen. Vi levererar kompletta badrum som är kvalitetssäkrade, inredda och färdiga att tas i bruk. Projektering, materialupphandling, tillverkning och fem års garanti ingår. Liksom leverans i den takt projektet kräver.

Entreprenör

En av utmaningarna i ett byggnadsprojekt är att många olika yrkeskategorier är involverade. Med bra samordning, minskad ställtid och ökad effektivitet optimerar du projektet. Spara tid och pengar med prefabricerade badrum från Part.



Certifierad kvalitet. Hållbart fokus.

Kontakta oss så berättar vi mer.

Maximera projektet och bygg smartare med Part. Kontakta oss så berättar vi mer.

Våra kontaktpersoner

Planera processen,
Säkra projektet.

Produktionskedjans hållfasthet är starkt beroende av funktionell planering och god förmåga att samordna arbetsmomenten på ett bra sätt. Part har lång erfarenhet av att bygga prefabricerade badrum med noggrann projektering, hållfast konstruktion och kvalitetssäkring i flera steg som grundläggande styrkor. Det är detaljerna som avgör. Pröva oss.

Läs mer om projektering och konstruktion >

Design och konstruktion

Allt börjar med din unika design. Sedan realiserar vi din idé med projektering, materialupphandling och tillverkning.

Referensrum i full skala

När alla ritningar är godkända bygger vi ett referensbadrum som du får besiktiga och godkänna på plats. En kvalitetssäkring i full skala.

Slutgranskning

Efter slutgranskningen av referensbadrummet, eventuella justeringar och ditt godkännande av badrummet påbörjar vi serieproduktionen.

Leverans

Leverans av de färdiga badrummen sker till byggarbetsplatsen och lyfts på plats i fastigheten allt eftersom den växter fram.