Prefabricerade badrum, kök och studentrum

Kompletta badrum direkt från fabrik.

Ett byggnadsprojekt är summan av olika enheter och moment som bildar en helhet. Logiken är självklar: Rätt byggstenar är avgörande för det färdiga resultatet. Med prefabricerade badrum från Part får du smidigare projektplanering, kortare byggtid, enklare logistik och mer kostnadseffektiva lösningar utan att ge avkall på kvaliteten. 

Läs mer

Fördelar för alla. Vem är du?

Arkitekt

Vi vet att arkitektur inte bara är yta. Att forma miljöer som inspirerar och stödjer de funktioner rummet är avsett för med begränsad budget är en utmaning. Hos Part får du rum för fri design inom ramen för kostnadseffektiva projekt. Upptäck flexibiliteten i prefabricerade badrum.

Läs mer

Entreprenör

En av utmaningarna i ett byggnadsprojekt är att många olika yrkeskategorier är involverade. Med bra samordning, minskad ställtid och ökad effektivitet optimerar du projektet. Spara tid och pengar med prefabricerade badrum från Part.

Läs mer

Byggherre

Med Part får du en avtalspartner för hela produktionen. Vi levererar kompletta badrum som är kvalitetssäkrade, inredda och färdiga att tas i bruk. Projektering, materialupphandling, tillverkning och tio års garanti ingår. Liksom leverans i den takt projektet kräver.

Läs mer

Planera processen. Säkra projektet.

Produktionskedjans hållfasthet är starkt beroende av funktionell planering och god förmåga att samordna arbetsmomenten på ett bra sätt. Part har lång erfarenhet av att bygga prefabricerade badrum med noggrann projektering, hållfast konstruktion och kvalitetssäkring i flera steg som grundläggande styrkor. Det är detaljerna som avgör. Pröva oss.

Läs mer om projektering och konstruktion

Part utökar samarbete med Skanska Sverige.

Part utökar samarbete med Skanska Sverige.

Skanska Sverige har tecknat avtal med Part om prefabricerade våtrumsmoduler i egenutvecklade flerfamiljshus i Sverige. Avtalet löper på fyra år och Part räknar med att kunna leverera 3 000 badrum till Skanskas hyres- och [...]

Läs fler kundcase

Part levererar 140 badrumsmoduler till NCC.

Part levererar 140 badrumsmoduler till NCC.

En växande efterfrågan på energieffektiva bostäder får NCC att satsa stort på Svanenmärkta småhus. Huddinge och Haninge är först ut och för att säkerställa att badrummen i de nybyggda bostäderna håller en jämn kvalitetsnivå tar [...]

Läs fler kundcase